Firma „Astiltex Consulting” realizuje od 1999 roku zlecenia przedsiębiorstw w ramach konsultingu i handlu międzynarodowego.

Konsultingiem zajmuje się grupa inżynierów–ekonomistów i prawników. Wszystkie te osoby posiadają długoletnią historię pracy w przemyśle w zakładach istniejących oraz tworząc od podstaw duże przedsiębiorstwa. Prócz ciągle uaktualnianej, wszechstronnej wiedzy członkowie zespołu firmy nabywali osobiste doświadczenia pracując na stanowiskach od najniższych do uczestniczenia w bezpośrednim zarządzaniu przedsiębiorstwami. W pracy swojej odnosili sukcesy.

Handlem zagranicznym zajmują się osoby posiadające wiedzę nabytą podczas pracy na odpowiedzialnych stanowiskach, na których sami inicjowali i realizowali z powodzeniem działania związane z przepływem towarów oraz zdobywaniem, negocjowaniem i realizacją kontraktów.

Firma „Astiltex Consulting” jest członkiem współzałożycielem Centrum Zaawansowanych Technologii, które powstało z inicjatywy Politechniki Łódzkiej. W skład CZT wchodzi większość łódzkich uczelni i instytucji naukowych.

Firma „Astiltex Consulting” brała intensywny udział w przygotowaniu prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania CZT.

Firma „Astiltex Consulting” jest członkiem współzałożycielem Klastra Łódzkiego oraz członkiem Polskiej Platformy Technologicznej.