Międzynarodowa grupa specjalistów z praktycznym doświadczeniem w handlu międzynarodowym, na zlecenie Przedsiębiorstwa, wykonuje następujące zadania w obszarze handlu międzynarodowego:


  1. Punktorposzukiwanie partnerów handlowych,

  2. Punktorinicjowanie i wspomaganie realizacji kontraktów,

  3. Punktorrealizacja celów handlowych,

  4. Punktorkompleksowa organizacja dostaw towarów.